Commentaar

Op deze pagina zal wanneer nodig commentaar worden geleverd op voorstellen, beslissingen, verordeningen, etc. die in direct verband staan met de belangen van eigenaren van commercieel vastgoed in de binnenstad van Enschede.